User Page (Blog)

Az igazgatóság javaslata alapján az eredménytartalék felhasználásával 2005. év után osztalékelsőbbségi részvényekre a részvényen feltüntetett (3 % illetve 5%) osztalékot fizeti a Társaság. A kamatozó részvények után fizetendő kamat nagysága a névérték 5,4 %-a, azaz 54 Ft.